Nowa szkoła ma już dyrektora

1 września rozpoczyna działalność samodzielna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim. Nowy dyrektor – pani Małgorzata Szymaszek – kompletuje zespół nauczycieli i prowadzi nabór dzieci.

Burmistrz Dariusz Jaworski, w porozumieniu z Lubuskim Kuratorium Oświaty, powierzył stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim pani Małgorzacie Szymaszek. Porozumienie było potrzebne, gdyż w konkursie na to stanowisko nie zgłosił się nikt chętny. Nowa pani dyrektor obejmie swoje stanowisko 1 września. Pani Małgorzata Szymaszek jest mieszkanką Kamienia Wielkiego, była m.in. dyrektorem miejscowego Domu Pomocy Społecznej.

To powrót do dawniej działającej samodzielnej podstawówki, która przez kilka lat była filią szkoły w Dąbroszynie. Burmistrz Dariusz Jaworski obiecał mieszkańcom, że będą mieli swoją odrębną placówkę i tak też się stało. Wraz z samodzielnością organizacyjną, szkole przywrócono imię Orła Białego i sztandar. Szkoła będzie ośmioklasowa, z oddziałem zerowym, a ponadto nadal będzie tu działał punkt przedszkolny. Obwód szkoły obejmuje Kamień Wielki, Mościce i Mościczki. Dowozy szkolne będą dopasowane do planu lekcji reaktywowanej szkoły, będzie też działać świetlica. Uczniom uczęszczającym na zajęcia w dotychczasowej szkole filialnej Gmina zapewni kontynuację nauki w nowo tworzonej szkole

Placówka rozpoczęła nabór nauczycieli i uczniów. Praca czeka na pedagogów! Zainteresowani nauczyciele mogą się kontaktować osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kościelnej 1 w Kamieniu Wielkim w godz. 9.00-11.00, lub telefonicznie pod numerami telefonów (95) 751 58 94 oraz (95) 721 64 77. O kontakt z sekretariatem proszeni są też rodzice dzieci, które mieszkają w obwodzie nowej szkoły, a jeszcze nie zostały zapisane na listę uczniów.

(fot. Mirosław Sztogryn)

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast