Strażacy z Nowin Wielkich rosną w siłę!

Burmistrz Dariusz Jaworski postawił na zrównoważony rozwój wszystkich jednostek strażackich w gminie i już mamy tego efekty. Najlepiej ten rozwój widać w Nowinach Wielkich.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinach Wielkich rzadko wyjeżdżała do pożarów, a jej remiza była bardzo zniszczona. Na początku kadencji Burmistrz Dariusz Jaworski zapowiedział jednak, że zrobi wszystko, aby rozwijały się wszystkie wiejskie jednostki ochotniczych straży pożarnych. W Nowinach Wielkich druhowie wzięli to sobie do serca. Szkolili się, zabiegali o pieniądze z budżetu, wkładali wiele własnej pracy w modernizację remizy. Kilka dni temu strażacy z Nowin Wielkich odebrali sprzęt ratowniczo – gaśniczy, zakupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plac przed remizą jest wyłożony polbrukiem, w czym duży udział mieli sami druhowie – położyli kostkę, zakupioną przez gminę. Odnowiono też dach remizy. Ponad 20 druhów uprawnionych jest już do działań ratowniczo – gaśniczych i zaczęli już wyjeżdżać do lokalnych zdarzeń. Mieszkańcy Nowin Wielkich mogą się teraz czuć dużo bezpieczniej!

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast