Pałac w dobrej cenie

Jak stać się właścicielem pałacu za 850 tys. zł? Wystarczy wystartować w przetargu na zabytkowy kompleks pałacowo – parkowy w Dąbroszynie, który odbędzie się we wrześniu.Wadium można wpłacić już dziś.

Burmistrz Dariusz Jaworski ogłosił czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej kompleksem pałacowo-parkowym nieruchomości położonej w Dąbroszynie, obejmującej działkę gruntu Nr 206/2 o pow. 5.2653 ha.  Pałac w Dąbroszynie znajduje się w gminie Witnica, w województwie lubuskim, przy drodze Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą, ok. 5 km od granicy z Niemcami. Miejsce to posiada bardzo bogatą historię związaną z królem Fryderykiem Wielkim.

Trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek założony jest na rzucie prostokąta o wymiarach 35,35 m x 19,50 m. Dach wielospadowy o niewielkim nachyleniu, o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, pokryty blachą miedzianą. Powierzchnia użytkowa pałacu 1.910,51 m2, kubatura 13.375 m3. Obiekt posiada instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, cieplną z wody z wbudowanej kotłowni na paliwo płynne, elektryczną, TV i telefoniczną,  odgromową, wentylacyjną, antywłamaniową.

Park przypałacowy, którego twórcą był słynny ogrodnik i architekt krajobrazu Peter Joseph Lenne, pomimo znacznego zaniedbania, posiada nadal czytelne ślady barokowego rozplanowania i należy do kilkunastu najbardziej cennych założeń parkowych w Polsce. Przeważającą część powierzchni parku porasta zwarty drzewostan, który tworzą m.in. klony pospolite, jawory, dęby szypułkowe i kasztanowce białe. W niewielkich grupach lub pojedyńczo występują drzewa ozdobne. Należą do nich: miłorząb dwuklapowy, platan klonolistny, dąb czerwony, lipa długoogonkowa, cis pospolity, sosna czarna, perełkowiec japoński, wierzba biała.

Przetarg odbędzie się 10 września 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, w sali konferencyjnej – I piętro. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do dnia 3 września 2018r. Wadium w kwocie 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Witnica Nr 62 8355 0009 4848 2000 0004 w GBS Barlinek O/Witnica. Cena wywoławcza to 1,7 mln zł, ale ze względu na fakt wpisania obiektu do rejestru zabytków, cena jest obniżona o połowę. Faktyczna cena pałacu to więc zaledwie 850 tys. zł
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 lub pod nr tel. 95 72 16 461, 95 72 16 458.

(fot. UMiG)