Internet szerokopasmowy już w Witnicy

Jeśli koło waszego domu ktoś wkopał pomalowane na pomarańczowo paliki, to znak, że za chwilę będzie tam kładziony światłowód! Firma Orange planuje dać  dostęp do szybkiego internetu 1600 gospodarstwom domowym w Gminie Witnica.

Rozpoczęły się prace przy układaniu sieci światłowodowej, przez którą firma Orange chce świadczyć usługi internetu szerokopasmowego. Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ul. Starzyńskiego, Ptasiej, Sowiej, Sokolej i Jaskółczej. Wykonawca oznacza przebieg trasy kabli pomarańczowymi palikami, a następnie wykonuje wykopy i łączy kable. Roboty stopniowo będą się przesuwać w kolejne rejony Witnicy. Oprócz miasta, światłowód będzie układany w sołectwach:  Białcz, Białczyk, Nowiny Wielkie, Pyrzany, Świerkocin i Dabroszyn. Łącznie zostanie wybudowana infrastruktura umożliwiająca podłączenie do sieci ponad 1600 gospodarstw domowych w tych miejscowościach. Większość z tego zakresu zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

Zasadnicza część inwestycji Orange realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dotyczy to w szczególności terenów wiejskich, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Inwestycja obejmie swoim zasięgiem wybrane gospodarstwa domowe oraz jednostki edukacyjne (szkoły). Inwestycja Orange realizowana jest do granicy działek a przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji/zamówień – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług. Deklaracje były zbierane w ubiegłym roku, a w kwestii podpisywania umów operator będzie się kontaktował z mieszkańcami po ułożeniu sieci teletechnicznych.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast