Sprawni jak żołnierze

40 uczniów z terenu naszej gminy zdobyło Odznaki Sprawności Obronnej. Przyznano je podczas turnieju obronnego, który zorganizowały Koło Miejskie Ligi Obrony Kraju w Witnicy oraz Jednostka Strzelecka 4044 Witnica.

Turniej odbył się w środę 20 czerwca na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Sosnach turniej o zdobycie Odznaki Sprawności Obronnej. W zawodach brały udział 10 osobowe reprezentacje szkół podstawowych ( 5 dziewcząt i 5 chłopców) z terenu gminy Witnica. Do turnieju zgłosiły się reprezentacje czterech szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 1 z Witnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Witnicy, Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich i Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Sosen.

Zawody otworzył Burmistrz Dariusz Jaworski, który w przeszłości był dowódcą Jednostki Strzeleckiej i wielokrotnie brał udział w podobnych zmaganiach sprawnościowych. Turniej składał się z 5 konkurencji: tor przeszkód, strzelanie z broni ASG, strzelanie z łuku do tarczy, rzut granatem ćwiczebnym do celu i rzut lotką do tarczy. Wszyscy uczestnicy turnieju zaliczyli obowiązujące konkurencje i po podliczeniu uzyskanych punktów przyznano 11 złotych, 16 srebrnych oraz 14 brązowych Odznak Sprawności Obronnej. Do odznak dołączone były legitymacje uprawniające do noszenia danego stopnia odznaki.

(fot. Mirosław Sztogryn)