Rozdajemy jabłka za darmo

Dziś i jutro mieszkańcy całej gminy mogą wziąć w Centrum Integracji Społecznej można otrzymać darmowe jabłka. Należy przyjść z dowodem osobistym.

Centrum Integracji Społecznej w Witnicy będzie rozdawać darmowe jabłka w czwartek i piątek, 14-15 czerwca w godz. 8-13.00 w swojej siedzibie przy ul. Zaułek Wodny 1. Owoce są zdrowe i polskie, a gmina pozyskała je z fundacji Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Uprawnieni do otrzymania darmowych jabłek są osoby spełniające kryterium dochodowe: mniej niż 1268 zł dochodu miesięcznego na osobę samotną lub mniej niż 1028 zł na członka rodziny, a także znajdujące się w sytuacji kryzysowej, dotknięte bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością, bezdomnością, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. Wszystkie te dane zainteresowani potwierdzają w oświadczeniu, które można wypełnić w Centrum Integracji Społecznej w Witnicy. Osoby zainteresowane muszą też mieć przy sobie dowód osobisty.

Akcja w CIS dotyczy wszystkich mieszkańców gminy, gdyż z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości rozwiezienia owoców do sołectw. Sołtysi mogą jednak – jeśli mają taką możliwość – we własnym zakresie odebrać jabłka dla swoich mieszkańców i przekazać je bezpośrednio w swoich wsiach. Zapraszamy.

(fot. Mirosław Sztogryn)

 

Wielkość czcionki
Kontrast