Rok nowej – starej szkoły

Szkołą Podstawowa nr 1 w Witnicy obchodziła rocznicę nadania jej imienia Ludzi Pojednania. Uroczystość była okazją do nagrodzenia wyróżniających się uczniów i ich rodziców.

Gdyby jeszcze ktoś się nie zorientował – w Witnicy mamy dwie szkoły podstawowe. Dawne Gimnazjum to ponownie ,,jedynka”, a szkoła przy ul. Wiosny Ludów to ,,dwójka”. SP nr 1 rok temu przejęła po Gimnazjum imię Ludzi Pojednania. W przyszłym roku szkolnym zakończy naukę ostatni rocznik gimnazjalny, a tymczasem nauczyciele, uczniowie i rodzice spotkali się z okazji rocznicy nadania imienia, aby nagrodzić wyróżniających się w mijającym roku szkolnym.

Nagrody z rąk Zastępcy Burmistrza Pawła Łopatki i dyrekcji szkoły otrzymali uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych i multimedialnych. Nagrodzono też najaktywniejszych rodziców, udzielających się w Radzie Rodziców i klasowych komitetach rodzicielskich. Szkoła podziękowała także sponsorom z naszej gminy. Wyróżnionym wręczono nagrody książkowe i rzeczowe.

(fot. Mirosław Sztogryn)

 

Wielkość czcionki
Kontrast