Bezpieczne wakacje w gospodarstwie

Z okazji zbliżających się wakacji Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazał list do rolników z terenu naszej gminy. Apeluje w nim o rozważną pracę w gospodarstwie, zwłaszcza gdy rolnikowi w tej pracy pomagają dzieci.

– W Polsce szczególną rolę w kształtowaniu właściwych postaw dzieci na wsi odgrywają rodzinne gospodarstwa rolne, w których wiedzę oraz szacunek dla pracy i ziemi przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Rodzice, pamiętajcie, że jesteście dla Waszych dzieci wzorem do naśladowania. To ogromna odpowiedzialność i wyzwanie – pisze Adam Sekściński, Prezes KRUS. Namawia on do uczenia dzieci szacunku dla pracy i wykonywania jej z poszanowaniem zasad ochrony zdrowia i życia:

– przystępujcie do pracy wypoczęci i zdrowi;

– koncentrujcie się na wykonywanych czynnościach;

– nie zapominajcie o przerwach na odpoczynek i regenerację sił;

– podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi bezwzględnie przestrzegajcie instrukcji obsługi, pamiętajcie o osłonach ruchomych elementów, a także o wyłączaniu napędu za każdym razem, gdy potrzebna jest naprawa czy regulacja;

– korzystajcie z obuwia roboczego z protektorowaną podeszwą i usztywnieniem kostki;

– dbajcie o ład i porządek w gospodarstwie rolnym, o stan nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych, a także o zabezpieczenie schodów, otworów zrzutowych i studzienek.

Dla bezpieczeństwa podczas codziennych zajęć w gospodarstwie rolnym ważne jest, by część produkcyjna gospodarstwa była dla nich niedostępna. Obowiązki powierzone dzieciom muszą być na miarę ich możliwości. Dzieci z kolei muszą pamiętać, że gospodarstwo nie jest placem zabaw. Powinny trzymać się z dala od maszyn, zwierząt hodowlanych i niebezpiecznych miejsc, takich jak wykopy czy szamba oraz unikać zabaw na wysokości, np. wspinania się na drzewa czy drabiny. Muszą też zawsze informować rodziców lub opiekunów o tym, gdzie się bawią. Pamiętajmy – bezpieczeństwo to podstawa!

(fot. Mirosław Sztogryn)

 

Wielkość czcionki
Kontrast