Ostatnie dni naboru do żłobka

Jeszcze tylko do poniedziałku można składać wnioski o przyjęcie dziecka do Żłobka ,,Radosny Maluszek” w Witnicy na rok szkolny 2018/2019. Poniżej zamieszczamy formularz wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.

Burmistrz Dariusz Jaworski wydał zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji do żłobka oraz ustalenia kryteriów naboru, niezbędnych dokumentów i punktacji stosowanej przy naborze. Aby złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, należy wypełnić formularz, którzy zamieszczamy poniżej w wersji edytowalnej, w formacie Word. Do wniosku należy dołączyć stosowne załączniki, które są brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji.

Przy naborze brane są pod uwagę następujące kryteria:

– dziecko z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) — 14 pkt.;

– dziecko niepełnosprawne (lub jeżeli orzeczono niepełnosprawność w przypadku rodzeństwa) — 12 pkt.;

– jeden lub oboje rodziców / opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności — 10 pkt.;

– oboje (lub jeden w przypadku samotnego wychowywania) rodziców/opiekunów prawnych pracują w wymiarze pełnego etatu lub uczą się w systemie dziennym — 8 pkt.;

– jeden z dwojga rodziców/opiekunów prawnych pracuje w wymiarze pełnego etatu lub uczy w systemie dziennym — 6 pkt.;

– rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko – 4 pkt.;

– dziecko z rodziny zastępczej – 2 pkt.

Pierwszeństwo w naborze mają osoby, które uzyskają najwięcej punktów. Przy równiej liczbie punktów liczy się kolejność złożenia wniosku, więc warto się pospieszyć. Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora żłobka rozpatrzy wnioski do 25 maja, a do 30 maja wywiesi informację o osobach przyjętych do żłobka.

(fot. Mirosław Sztogryn)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

Wielkość czcionki
Kontrast