Szukamy dyrektorów dla dwóch szkół

Burmistrz Dariusz Jaworski ogłosił konkursy na dyrektorów szkół podstawowych w Kamieniu Wielkim i Dąbroszynie. Oferty konkursowe można składać do końca kwietnia. 

Pani dyrektor Ewie Śliwczyńskiej kończy się w tym roku kadencja dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, a w Kamieniu Wielkim będzie wybierany dyrektor, gdyż od września będzie tam funkcjonować samodzielna szkoła podstawowa. Burmistrz Dariusz Jaworski ogłosił więc konkursy na dyrektorów tych placówek. Poniżej zamieszczamy ogłoszenia konkursowe z wymaganiami stawianymi kandydatom na dyrektorów.

Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie”, w przypadku szkoły w Dąbroszynie oraz „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim” w przypadku szkoły w Kamieniu Wielkim, w terminie od dnia 12 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica, lub wysłania oferty drogą pocztową na ww. adres. Decyduje data wpływu do Urzędu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego w każdej ze szkół, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej. Bliższych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, tel. (95)721 64 63 lub 66, email oswiata@witnica.pl lub edukacja@witnica.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

konkurs na stanowisko dyr. w SP Dąbroszyn

konkurs na stanowisko dyr. w SP Kamieniu Wielkim

Wielkość czcionki
Kontrast