Rodzicu, złóż oświadczenie

Trwa rekrutacja do przedszkoli. Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane, ale aby zostały przyjęte do przedszkola, rodzice muszą złożyć do dyrekcji tzw. oświadczenie woli. Termin mija 30 kwietnia.

Za nami już czas składania wniosków o przyjęcie dzieci do gminnych przedszkoli. Rodzice złożyli wnioski i komisje rekrutacyjne rozpatrzyły wszystkie podania. Nikt nie został odrzucony, wszyscy zostali zakwalifikowani. Nabór jednak się nie zakończył.

Teraz rodzice po sprawdzeniu, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia do przedszkola, muszą jeszcze wypełnić i podpisać tzw. wolę przyjęcia – formalną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych)  na uczęszczanie dziecka do przedszkola. Tylko na tej podstawie Komisja będzie mogła przyjąć dzieci. To, że dziecko zostało zakwalifikowane, nie jest bowiem równoznaczne z tym, że zostało przyjęte. Wolę przyjęcia rodzice muszą złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia. Druk ,,oświadczenia woli” zamieszczamy poniżej w wersji elektronicznej. Można go też pobrać ze stron Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy oraz Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich.

(fot. Mirosław Sztogryn)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

potwierdzenie woli

Wielkość czcionki
Kontrast