Rzemiosło jest ważne dla Gminy

Witniccy rzemieślnicy spotkali się na tradycyjnym podsumowaniu roku z Burmistrzem Dariuszem Jaworskim. Rozmawiali m.in. o wsparciu dla rzemiosła, zatrudnieniu pracowników młodocianych i poszukiwaniach cechowego sztandaru.

10 lutego, w Karczmie Piwosz odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie witnickiego rzemiosła. W tym roku na spotkanie przybył Burmistrz Miasta i Gminy Witnica Dariusz Jaworski, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Karol Mazur, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy Adrian Wośkowiak i bardzo ceniony w środowisku rzemieślniczym były dyrektor Izby Feliks Witkowski.

Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. reprezentowali: Starsza Cechu  Bożena Cichocka, Podstarszy Włodzimierz Antkowiak, Sekretarz Janina Kerker oraz obecna była dyrektorka Biura Cechu Jadwiga Lipieńska. W spotkaniu uczestniczyła większość witnickich rzemieślników.

Zebranych powitał przedstawiciel witnickich rzemieślników Ryszard Migdał, pełniący jednocześnie funkcję podstarszego Cechu i wiceprezesa Izby. Następnie głos zabrała Starsza Cechu Bożena Cichocka, Burmistrz Dariusz Jaworski, dyrektor Izby Karol Mazur i dyrektor ZSS Adrian Wośkowiak. Zabierający głos złożyli rzemieślnikom noworoczne życzenia a także króciutko wspomnieli o problemach i zmianach, jakie czekają prowadzących działalność gospodarczą i szkolących uczniów – pracowników młodocianych. Ryszard Migdał dodał, że od ostatniego spotkania w Witnicy ubył jeden członek Cechu z powodu przejścia na emeryturę, ale za to przybyło dwóch nowych członków: fryzjerka i w branży motoryzacyjnej.

Dalszą dyskusję prowadzono już w grupach, w miłej atmosferze, przy kawie i cieście. Rozmawiano o obecnych problemach rzemiosła oraz wspominano dzieje z ubiegłych lat. Wrócono także do tematu odzyskania sztandaru Cechu Ogólnobranżowego w Witnicy z lat czterdziestych ubiegłego wieku. Jednak według poczynionego rozpoznania sztandar do muzeum nie trafił i pomimo apeli w mediach społecznościowych, prasowych i innych nikt nie zgłosił się jakimikolwiek informacjami. Nic nie dały rozmowy z wieloma osobami. Być może po tej publikacji ktoś przekaże istotne informacje na ten temat?

Spotkanie okazało się bardzo miłym sposobem na spędzenie wolnego czasu przez osoby na co dzień walczące trudnymi realiami rynku, a także skierowano do osób funkcyjnych kilka konkretnych wniosków do załatwienia w odpowiednich organach samorządu rzemieślniczego. Z kolei Burmistrz Dariusz Jaworski zaprosił rzemieślników na Uroczystą Sesję z okazji Dnia Niepodległości w listopadzie.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast