Posiedzenie komisji budżetowej

W czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu. Wstęp na posiedzenie jest dla mieszkańców otwarty.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu informuje, że 15 lutego (czwartek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Imprezy kulturalne planowane przez MDK i GBP oraz kwoty pieniędzy przeznaczone wraz z harmonogramem imprez w roku 2018.
  5. Realizacja programów proekologicznych – dotychczasowe skutki finansowe i ich realizacja (stacje uzdatniania wody, przydomowe oczyszczalnie ścieków, azbest, smog, itp.)
  6. PSZOK – potrzeby, plany, problemy.
  7. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Wstęp dla mieszkańców wolny. Zapraszamy.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast