Dotacje na stacje uzdatniania wody

Burmistrz Dariusz Jaworski ogłosił nabór na wniosków na dotacje do budowy instalacji uzdatniania wody. Wnioski można składać do końca marca, ale warto się pospieszyć, bo pula jest ograniczona i obowiązuje kolejność składanych wniosków.

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Witnica na zadania związane z ochroną środowiska – instalacja indywidualnych stacji uzdatniania wody. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami budynku mieszkalnego, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Dotacja może być udzielana osobom, których nieruchomości są położone na terenie Gminy Witnica i nie są zwodociągowane, a gmina nie planuje budowy wodociągu z przyczyn ekonomicznych lub technicznych.

Wnioski o udzielenie dotacji (wzór załączamy poniżej) można składać do 31 marca w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Witnica lub pocztą, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności zgłoszeń. Formularze wniosków są też dostępne dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica w Biurze Obsługi Interesanta, Wydziale Inwestycji – Ochrona Środowiska oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/ w zakładce Ochrona Środowiska/ Zadania Związane z Ochroną Środowiska/ Indywidualne Stacje Uzdatniania Wody.

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją indywidualnych stacji uzdatniania wody. Wnioskodawca dostaje ją jako refundację kosztów refundacji w maksymalnej 2000zł wysokości przy czym nie może to stanowić więcej niż 50% kosztów inwestycji. Budżet na realizację zadania w tym roku w Gminie wynosi 20.000zł.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie wykonawcy o przeznaczeniu dofinansowania WI-OŚ-09(2)

Wniosek o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska

Wielkość czcionki
Kontrast