„Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy”

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy”

Przedmiotem projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Witnicy” jest termomodernizacja oraz budowa elektrycznej instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy. Całość przedsięwzięcia zaplanowane zostało  w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii przez Wnioskodawcę, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko związanego z produkcją i zużyciem energii w sposób tradycyjny
z wykorzystaniem paliw nieodnawialnych, wzrost udziału produkcji z OZE na terenie województwa, podniesienie efektywności ogrzewania oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a także usprawnienie wentylacji pomieszczeń, podniesienie komfortu termicznego osób korzystających z budynku poprzez ocieplenie ścian i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace termomodernizacyjne budynków obejmowały docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz poprawę sprawności cieplnej systemu grzewczego. Budowa instalacji fotowoltaicznej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym polegały na montażu i konfiguracji paneli fotowoltaicznych, poprowadzenie odpowiedniego okablowania DC, montaż i konfiguracja inwertera, podłączenie generatora PV do inwertera, synchronizacja z siecią wewnętrzną budynku oraz uruchomienie. Całkowita wartość projektu wynosi 2 304 263,65 zł .

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 % z kwoty 2 267938,14 zł całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie na realizację projektu wyniosło 1 927747,41 zł.

Wielkość czcionki
Kontrast